yen-nha-tho-2
  • Yến nhà thô
  • 000000001
  • 3.700.000 VNĐ
  • Còn hàng

Yến nhà thô: Là loại tổ yến nguyên chất, vẫn còn lông chim yến bám vào, chưa qua quá trình chế biến nào. Yến thô được thu hoạch trực tiếp từ nơi nuôi yến và bán ra thị trường.  Sản phẩm của Song Yến sử dụng nguồn nguyên liệu được lựa chọn kỹ càng từ các vùng nuôi yến truyền thống như Nha Trang, Cần Giờ…

yen-nha-tho-2

Sản phẩm của Song Yến sử dụng nguồn nguyên liệu được lựa chọn kỹ càng từ các vùng nuôi yến truyền thống như Nha Trang, Cần Giờ…

yen-nha-tho

Yến nhà thô: Là loại tổ yến nguyên chất, vẫn còn lông chim yến bám vào, chưa qua quá trình chế biến nào. Yến thô được thu hoạch trực tiếp từ nơi nuôi yến và bán ra thị trường…

Sản phẩm khác

yen-nha-tinh-che
4.000.000 VNĐ