Trung tâm Giáo dục trực tuyến Bình Lão Đại

Địa chỉ: 12/7 Trịnh Thị Miếng, Thới Tam Thôn, Hóc Môn.

Email: binhvj@gmail.com

Điện thoại: (08) 6291 8255

Di động: 0913 422 055

Skype: binhvj

Bản đồ đường đi